ARENGUPROGRAMMI PROJEKT

Mattias Cafe OÜ viib perioodil 07.01.2019 – 30.06.2020 ellu projekti „Mattias Cafe arenguprogramm“, mis on suunatud ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele. Projekt aitab kaasa ettevõtte müügikäibe ja turuosa kasvule, eksportturgudele sisenemisele ning lisandväärtuse ja ressursitõhususe kasvule.

Projekti eesmärkide saavutamiseks on planeeritud investeeringud uutesse tootmisseadmetesse ning IT-süsteemide arendusse. Samuti töötatakse projekti raames välja uued tootesarjad Gustavi ja Joel Ostrati brändidele ning Gustavi kohvikute frantsiisiteenus.

Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 573 480 €, millest struktuurifondide toetus on kuni 200 718 €. Projekti elluviimist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest läbi EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetme.

EAS logod