DIGIDIAGNOSTIKA PROJEKT

Mattias Cafe koostöös Flowit Estonia OÜ-ga viib perioodil oktoober 2019 – märts 2020 ellu projekti „Mattias Cafe OÜ digidiagnostika“.

Projekti eesmärgiks on kaardistada ära ettevõtte tootmisvaldkonnad ja neid toetavate IT-teenuste arengukohad ning panna paika tegevusplaan valdkonna digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks. Projekti elluviimiseks saadi toetust EASi tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetuse meetmest.

0_MKM_3loviEAS_est