Gustav Köögiakadeemia broneeringu tingimused

Pärast hinnapakkumise kinnitamist on kliendil võimalik tühistada broneering vähemalt 5 (viis) päeva enne sündmuse toimumist tasuta. Broneeringu tühistamisel 3-4 (kolm kuni neli) tööpäeva enne sündmuse toimumist kuulub tasumisele 50% broneeringu maksumusest, broneeringu tühistamisel vähem kui 3 (kolm) tööpäeva enne sündmuse toimumist tuleb tasuda 100% broneeringu maksumusest.