Catering tingimused

Üldtingimused Gustav Catering tellimuse vormistamiseks

Tellimuse esitamine, kinnitamine, muudatuste tegemine
· Klient saab teha hinnapäringu Gustav Cateringi kodulehel või esitada tellimuse telefoni, e-posti teel.
· Gustav Cateringi poolt kliendile saadetud pakkumine sisaldab teenuste kirjeldust, hinda ja vajadusel
pakkumise kehtivusaega.
· Tellija kinnitab Gustav Cateringi pakkumise kirjalikult e-posti teel.
· Tellimuses märgitud osalejate arvu võib klient muuta kuni 3 tööpäeva enne ürituse toimumist, esitades
muutuste soovid kirjalikult. Muudatus jõustub pärast mõlemapoolset kirjalikku kinnitust. Sellele vastavalt korrigeerib
Gustav Catering teenuste, mida on veel võimalik muuta, mahtu. Hilisemaid pretensioone aksepteeritakse,
vaid võimaluse korral või eelneva kokkuleppe alusel.

Söök, jook, inventar, transport
· Olenevalt töö suurusest võib lisanduda tellitud söögi ja joogi serveerimiseks vajaminevate nõude rent.
· Juhul kui pakutakse kliendi poolt toodud sööke ja jooke, kehtib vajaminevale inventarile rendihind.
· Jookide eest tasutakse vastavalt tegelikule tarbimisele, arves kajastuvad kõik avatud pudelid.
· Kliendi soovil pakib Gustav Catering ürituse järgselt, ürituselt järele jäänud toitu kaasa.
Gustav Catering ei vastuta, piiratud realiseerimisaja tõttu, kliendi poolt peolt kaasa viidud toidu kvaliteedi eest.
· Transpordi hinnale lisanub korrusetasu alates teisest korrusest,
kui ürituse toimumise kohas puudub lift või selle kasutamise võimalus.
· Tellija tegevuse tulemusena lõhutud või rikutud inventari
on tellija kohustatud hüvitama tekitatud kahju täies ulatuses.

Tasumine, tühistamine, pretensioonide rahuldamine (ettevõtetele)
· Pärast peo toimumist esitatakse kliendile arve, milles on esitatud lõplikud ja tellijaga
sündmuse vältel kooskõlastatud kulud (teenindajate ületunnid, tarbitud jookide kogused, jm lisatooded ja teenused).
· Pretensioone Gustav Cateringi teenuste kohta esitab klient 2 tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist.
Hilisemad pretensioonid rahuldatakse võimaluse korral.

Tasumine, tühistamine, pretensioonide rahuldamine (eraisikutele)
· Pakkumise alusel esitatakse kliendile ettemaksuarve kuni 100% ulatuses kogu pakkumise summast.
Ettemaksu õigeaegsel mittelaekumisel on Gustav Cateringil õigus loobuda pakkumise täitmisest.
· Kui klient tühistab tellimuse: – hiljemalt 8 tööpäeva enne ürituse toimumist tagastab
Gustav Catering 100% ettemaksest; – kui 5-7 tööpäeva tööpäeva enne ürituse toimumist tagastab
Gustav Catering 50% ettemaksest; – vähem kui 4 tööpäeva enne ürituse toimumist,
on Gustav Cateringil õigus jätta ettemaks tagastamata.
· Pärast peo toimumist esitatakse kliendile arve, milles on esitatud lõplikud ja tellijaga
sündmuse vältel kooskõlastatud kulud (teenindajate ületunnid, tarbitud jookide kogused, jm lisatooded ja teenused)
ja millest on maha arvestatud eelnevalt kliendi poolt tasutud ettemaksuarved.
· Pretensioone Gustav Cateringi teenuste kohta esitab klient 2 tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist.
Hilisemad pretensioonid rahuldatakse võimaluse korral.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke meiega ühendust.